logo

ตะกร้าสินค้า

about

สถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 329 ไร่ ณ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พระราชวิสุทธิประชานาถ

ความเป็นมาของโครงการ?

โครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จังหวัดลพบุรี จัดสร้างขึ้นตามดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ( สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพ และรองอธิการบดี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม

และมี พระราชวิสุทธิประชานาถ เป็นประธานโครงการฯ โดยมอบหมายให้ ดร.วิชัย ไทยถาวร เป็นผู้อำนวยการโครงการ และนายประดุจบุญ ทองสว่าง เป็นผู้จัดการโครงการ โดยมีศิษยานุศิษย์ร่วมดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อจำลองสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

จากประเทศอินเดียและเนปาล มาประดิษฐาน ณ จังหวัดลพบุรี

เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรม

แก่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ และทั่วอาเซียน

เพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้

และเป็นแหล่งศึกษาทางพุทธศาสนาอย่างครบวงจร

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ

และเป็นแหล่งส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ในจังหวัดลพบุรี

เพื่อเป็นไปตามพุทธวจน

หรือ พุทธโอวาทที่ปรากฏว่า "ที่ใดมีธรรม ที่นั้นมีเรา และผู้ใดระลึกถึงพระองค์ พึงจาริกไปยังสังเวชนียสถานทั้งสี่นี้"

กิจกรรมของทางพุทธสถาน

ทางสถานปฏิบัติธรรมจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจำ ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ จากทางเว็บไซต์นี้ หรือหากท่านต้องการรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะจัด กรุณาแอดไลน์ของทางโครงการ โดยคลิกที่นี่

ฟังธรรมจากหลวงพ่อ

ฟังธรรมะดีๆ จากท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ เพิ่มพูนปัญญา พร้อมแนวคิดและคติธรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วารสารพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

วารสาร วารสาร ฉบับที่ 25/2567 (ม.ค.-มี.ค 2567)

วารสาร ฉบับที่ 25/2567 (ม.ค.-มี.ค 2567)

วารสาร ฉบับที่ 20/2565 (ต.ค.-ธ.ค. 2565)

วารสาร พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 20/2565 (ต.ค.-ธ.ค. 2565)

วารสาร ฉบับที่ 19/2565 (ก.ค.-ก.ย. 2565)

วารสาร พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 19/2565 (ก.ค.-ก.ย. 2565)

วารสาร ฉบับที่ 18/2565 (เม.ย.-มิ.ย. 2565)

วารสาร พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 18/2565 (เม.ย.-มิ.ย. 2565)

วารสาร ฉบับที่ 17/2565 (ม.ค.-มี.ค. 2565)

วารสาร พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 17/2565 (ม.ค.-มี.ค. 2565)

วารสาร ฉบับที่ 16/2564 (ต.ค.-ธ.ค. 2564)

วารสาร พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 16/2564 (ต.ค.-ธ.ค. 2564)

ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ

ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือหากต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารใหม่ กรุณาแอดไลน์ของทางโครงการ โดยคลิกที่นี่

ประกาศมูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

เรื่อง ขอเชิญร่วมเสนอราคา โครงการสร้างตกแต่งภายใน อาคารอาทรประชานาถ 1 (อาคารอำนวยการ)

ประกาศมูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ และอาคารรับรอง

ประกาศมูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

ร่วมบูชาวัตถุมงคล

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา โคกสำโรง ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ เลขที่บัญชี 133-1-89658-2 ติดต่อสอบถาม : โทร 036771300

แต่งตั้งพระราชวิสุทธิประชานาถ(หลวงพ่ออลงกต) เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๓

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง รับมอบพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระราชวิสุทธิประชานาถ(หลวงพ่ออลงกต) เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๓

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน

ร่วมสมทบทุนจองโฉนดที่ดิน เพื่อสร้างพุทธสถานลพบุรี ศรีสุวรรณภูมิ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ร่วมบริจาครับของที่ระลึก

ส่งข้อความถึงเรา

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ หรือข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ กรุณากรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มนี้ หรือแอดไลน์ของทางโครงการ โดยคลิกที่นี่

ที่ตั้งและช่องทางการติดต่อ

จำนวนการเข้าชมทั้งหมด (ครั้ง)
1,177,714